Collection: EMW Camp Hoodies 2024

Hwdis Gwersylloedd MEC 2024 - EMW Camp Hoodies 2024

We are very pleased to be able to offer the EMW Camps Hoodies for sale again this year.

Not only will they keep you warm throughout the year and remind you of the great week you've had on camp, but the verse on the back will also tell others about the love of Jesus!

Hoodies are available in Welsh or English with the camps logo on the front, and a Bible verse on the back:

Jesus said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.” John 8:12.

Choose from three stylish colours (Airforce Blue, Dusty Green or Dusty Pink) in adult or child sizes. A ¼ zip sweater is also available in New French Navy in English (adult sizes only).

Made from cotton faced fabric ideal for any EMW camper or officer!

Your hoodies will be available for you to pick up on your camp. If you’re not attending a camp this year but would like to purchase a hoodie, there is a £5 P&P fee per hoodie.

Orders will be open until 7th June! After that date we won’t be able to make any amendments to your order.

Click here for Detailed Sizes and a How to Measure Guide.

Rydym yn falch iawn o allu cynnig Hwdis Gwersylloedd MEC eleni!

Nid yn unig y byddan nhw’n eich cadw’n gynnes drwy’r flwyddyn ac yn eich atgoffa o’r wythnos wych rydych chi wedi’i chael ar y gwersyll, ond bydd yr adnod ar y cefn hefyd yn dweud wrth eraill am gariad Iesu!

Mae hwdis ar gael yn Gymraeg neu Saesneg gyda logo’r gwersyll ar y blaen, ac adnod o’r Beibl ar y cefn:

Dywedodd Iesu, “Fi ydy golau'r byd. Bydd gan y rhai sy'n fy nilyn i olau i'w harwain nhw i fywyd, a fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch.” Ioan 8:12.

Dewiswch o dri lliw modern (‘Airforce Blue’, ‘Dusty Green’ neu ‘Dusty Pink’) mewn meintiau oedolion neu blant. Mae siwmper ¼ sip hefyd ar gael yn ‘New French Navy’ yn Saesneg (oedolion yn unig).

Wedi'i wneud o ffabrig wyneb cotwm sy'n ddelfrydol ar gyfer unrhyw wersyllwr neu swyddog MEC!

Bydd eich hwdis ar gael i chi pigo lan ar eich gwersyll. Os nad ydych yn mynychu gwersyll eleni ond yr hoffech brynu hwdi, mae yna dâl postio o £5 yr hwdi.

Bydd archebion ar agor tan 7fed Mehefin! Ar ôl y dyddiad hwnnw ni fyddwn yn gallu gwneud unrhyw newidiadau i'ch archeb.

 

13 products
 • EMW Camps Dusty Green Hoodie - Adult
  Regular price
  £28.00
  Sale price
  £28.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • EMW Camps Airforce Blue Hoodie - Adult
  Regular price
  £28.00
  Sale price
  £28.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • EMW Camps Airforce Blue Hoodie - Child
  Regular price
  £23.00
  Sale price
  £23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hwdis Gwersylloedd MEC - Pinc - Oedolyn
  Regular price
  £28.00
  Sale price
  £28.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hwdis Gwersylloedd MEC - Gwyrdd - Oedolyn
  Regular price
  £28.00
  Sale price
  £28.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • EMW Camps Dusty Green Hoodie - Child
  Regular price
  £23.00
  Sale price
  £23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • EMW Camps Navy Sweatshirt
  Regular price
  £30.00
  Sale price
  £30.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • EMW Camps Dusty Pink Hoodie - Child
  Regular price
  £23.00
  Sale price
  £23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hwdis Gwersylloedd MEC - Glas - Oedolyn
  Regular price
  £28.00
  Sale price
  £28.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • EMW Camps Dusty Pink Hoodie - Adult
  Regular price
  £28.00
  Sale price
  £28.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hwdis Gwersylloedd MEC - Glas - Plentyn
  Regular price
  £23.00
  Sale price
  £23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hwdis Gwersylloedd MEC - Pinc - Plentyn
  Regular price
  £23.00
  Sale price
  £23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Hwdis Gwersylloedd MEC - Gwyrdd - Plentyn
  Regular price
  £23.00
  Sale price
  £23.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out