Y Teulu Cristnogol

Y Teulu Cristnogol

Regular price
£0.99
Sale price
£0.99
Regular price
£1.99
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

  • Awdur: Keith Lewis
  • Dyddiad Cyhoeddi: 1984
  • Cyhoeddwyr: Gwasg Bryntirion
  • ISBN: 0 900898 94 1
  • Clawr Meddal
  • Tudalennau: 87

 

Yn y llyfr hwn amlinellir yr egwyddorion Cristnogol a ddylai lywio'n bywyd teuluaidd, a'u cymhwyso'n ymarferol i sefyllfaoedd a all godi yn y cartref. Ceir penodau ar y gŵr, y wraig, y plant, rhieni, a'r person sengl, ynghyd â phregeth ar fagu plant gan yr enwog J. C. Ryle fel diweddglo gwerthfawr. 

Sut mae'r gŵr i garu ei wraig? Ym mha ffordd mae'r wraig i 'ymostwng i'w gŵr'? Sut mae hyfforddi, caru a disgyblu plant? Sut mae 'anrhydeddu' rhieni? A beth am ochr rywiol priodas, yr henoed, a sefyllfa'r person di-briod? Dyna rai o'r materion a ddaw dan sylw yn y llyfr ymarferol hwn - llyfr a fydd yn herio ac yn goleuo.