Y Beibl Canllaw

Y Beibl Canllaw

Regular price
£12.50
Sale price
£12.50
Regular price
£25.00
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

 • 1720tud.
 • Clawr Caled.
 • Cyfieithiad y Beibl Cymraeg Diwygiedig Argraffiad Newydd
 • ISBN 978-1-85049-250-4

Mae’n bleser gennym gyflwyno Y Beibl Canllaw, gan fawr obeithio y bydd yn gymorth i ddeall a gwerthfawrogi Gair Duw yn well. Nid llyfr am y Beibl yw hwn, ond y Beibl ei hun gyda ‘chanllawiau’ syml sy’n esbonio’r ystyr ac yn egluro’r neges.

Dyma rai o’r ‘canllawiau’ pennaf:
Rhagarweiniad i bob llyfr yn y Beibl, yn cynnig cip cyffredinol ar y cefndir, y cynnwys, a’r cysylltiad â llyfrau eraill.
Cyflwyniad syml i’r penodau neu’r adrannau yn y Beibl.
Nodiadau ar waelod y ddalen sy’n rhoi goleuni ar ystyr ac arwyddocâd testun y Beibl.
Cyfeiriadau ar ymyl y ddalen, i ddangos adnodau neu ddarnau cysylltiedig.
Cyfraniadau ychwanegol, gan gynnwys

 • cyflwyniadau i gynnwys y Beibl a rhai o’i nodweddion pwysicaf
 • geirfa sy’n egluro pwy yw pwy a beth yw beth
 • ystyr geiriau Cymraeg anghyfarwydd yn y Beibl
 • llinellau amser i ddangos beth ddigwyddodd pryd
 • goleuni ar grefydd Israel yn yr Hen Destament
 • rhestri o wyrthiau a damhegion Iesu Grist
 • mynegair o lawer o’r geiriau a’r enwau pwysicaf yn y Beibl
 • mapiau a lluniau i roi cymorth gweledol.