O! Ryfedd Ras

O! Ryfedd Ras

Regular price
£3.25
Sale price
£3.25
Regular price
£6.50
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

Sylwedd anerchiadau a draddodwyd yng Nghynhadledd Flynyddol Mudiad Efengylaidd Cymru yn Aberystwyth, Awst 1996
  • Awdur: J. Elwyn Davies
  • Dyddiad Cyhoeddi: 1998
  • Cyhoeddwr: Gwasg Bryntirion
  • ISBN: 9781850491415
  • Clawr Meddal
  • Tudalennau: 160

 

Yn ei ragair i'r gyfrol 'wir bwysig' hon, fe ddywed yr Athro Emeritws R. Geraint Gruffydd fod gan yr awdur 'ddawn gwbl anghyffredin i ddirnad ac egluro gwirioneddau'r Ysgrythur. I raddau'n unig y mae'r ddawn hon yn seiliedig ar ysgolheictod beiblaidd, er nad yw hwnnw'n cael ei ddiystyru ganddo. Y mae'n seiliedig i raddau llawer mwy ar ddyfnder ei ymglywed â gwirioneddau'r efengyl yn ei ysbryd ef ei hyn, ac ar ddwyster ei ddyhead i rannu'r gwirioneddau hyn - gwirioneddau sy'n dra sicr yn fater bywyd a marwolaeth i bob un ohonom - â'i gyd-Gymry. Hynny sy'n rhoi i'w lais y nodyn deublyg hwnnw o dreiddgarwch a dengarwch, ac sy'n peri bod gwrando arno'n aml yn brofiad dyrchafol ac adfywiol tu hwnt (er nad cysurus bob amser).'