Nefol Dân

Nefol Dân

Regular price
£4.45
Sale price
£4.45
Regular price
£8.95
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

Nefol Dân: Agweddau ar Ddiwygiad 1904-05
  • Golygydd: Noel Gibbard
  • Dyddiad Cyhoeddi: 2004
  • Cyhoeddwr: Gwasg Bryntirion
  • ISBN: 9781850492016
  • Clawr Meddal
  • Tudalennau: 238

Dyma gyfrol a ysgrifau gan wahanol awduron yn cloriannu sawl agwedd ar ddigwyddiadau rhyfeddol dechrau'r ganrif ddiwethaf yng Nghymru, cyffrom ysbrydol a adawodd ei ôl am ddegawdau yn dilyn. 

Mae'n fodd i ateb sawl cwestiwn. Beth oedd stad ddiwinyddol a chrefyddol Cymru yn y deugain mlynedd cyn 1904? Beht oedd cyfraniad Evan Roberts a'r arweinwyr eraill? Pa ddylanwad gafodd y Diwygiad ar gapel a llan? Ai bwrlwm a gyfyngwyd i Gymru ydoedd? Beth am ei feirniaid, boed rhyddfrydol neu uniongred? Pa athrawiaethau beiblaidd a gafodd sylw arbennig? Beth oedd ei effaith ar gymdeithas, ar wleidyddiaeth ac ar addysg, a'i gyswllt â'r mudiadau crefyddol newydd a ddaeth i fod yn ein gwlad yn fuan wedyn? Pa gorff o lenyddiaeth a gynhyrchwyd ganddo?

Cyfranwyr: 

Eifion Evans, John Aaron, Noel Gibbard, Kevin Adams, Dafydd Job, Goronwy Prys Owen, Dewi Arwel Hughes, D. Eryl Davies, Gaius Davies, Edmund Owen.