Croes fy Arglwydd

Croes fy Arglwydd

Regular price
£3.25
Sale price
£3.25
Regular price
£6.50
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

  • gan GWYNN WILLIAMS.
  • 70tud.
  • Clawr Meddal.
  • ISBN 978-1-85049-225-2
  • RRP £6.50
Golwg ar groes Crist, canolbwynt y neges Gristnogol, a phrif destun llawenydd a moliant y Cristion. Ers degawdau bu troi cefn gan lawer ar eglurhad y Beibl am groes Crist, gan ei disbyddu o ganlyniad o’i hystyr iawnol ac achubol. Nid oes dim pwysicach, felly, na chael golwg eto ar y dystiolaeth Feiblaidd ac apostolaidd am y groes.

Tabl Cynnwys:
  • Rhagair
  • 1 Y darlun tywyll
  • 2 Gobaith am achubiaeth
  • 3 ‘Yr iawn a dalwyd ar y groes’
  • 4 Cyfiawnhad trwy ffydd
Gwybodaeth Bellach:
Ers degawdau bellach bu troi cefn gan lawer, i raddau mwy neu lai, ar eglurhad y Beibl am groes Crist, gan ei disbyddu o ganlyniad o’i hystyr iawnol ac achubol. Nid oes dim pwysicach, felly, na chael golwg eto ar y dystiolaeth Feiblaidd ac apostolaidd am y groes, canolbwynt yr efengyl, unig ffordd gwaredigaeth a phrif darddell moliant a llawenydd y Cristion. O ddarllen yr anerchiadau a geir yn y gyfrol hon, cawn achos o’r newydd i ymuno â’r emynydd, pan ddywed: ‘Yng nghroes Crist y gorfoleddaf’