Crist a Chenedlaetholdeb

Crist a Chenedlaetholdeb

Regular price
£1.00
Sale price
£1.00
Regular price
£2.00
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

  • Awdur: Bobi Jones
  • Dyddiad Cyhoeddi: 1994
  • Cyhoeddwyr: Gwasg Bryntirion
  • ISBN: 1 85049 116 X
  • Clawr Meddal
  • Tudalennau: 135

Beth yw'r cyfraniad cymdeithasol mwyaf y gall cymru ei roi i'r byd heddiw? Yr ateb, yn ôl Bobi Jones, yw 'arweiniad Cristnogol ar ystyr cenedl'. A dyna a wna yntau yn y gyfrol hon. Tybed, yn wir, a oes cyfrol mewn unrhyw iaith sy'n trafod perthynas Cristnogaeth a chenedlaetholdeb mor drwyadl ag a wneir yma? Ac wrth wneud, teflir goleuni hefyd ar yr osgo Cristnogol cywir tuag at faterion megis gwleidyddiaeth, torcyfraith, diwylliant, a gwaith beunyddiol. Caffaeliad ychwanegol yw'r drafodaeth gyfoethog ar waith Gwenallt. 

Mae hon yn gyfrol o bwys i bob Cristion o Gymro. Y mae o'r pwys mwyaf hefyd i bawb sydd k buddiannau Cymru yn agos at eu calon, oherwydd fel y dywed yr awdur, 'Nid oes fawr werth i ddyfodol y genedl heb iddi glymu ei gwladgarwch rywfodd wrth seiliau ysbrydol.'

'Mae deunydd rhagorol yn y gwaith hwn a deunydd sydd wedi ei drafod yn feistraidd. Gwn y bydd yn ysgogi trafodaeth fywiog ac yn bydd yn gyfraniad nodedig.' - R. Tudur Jones.